Profile picture for user Kolesár Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
2D zadanie - explikácia
2D zadanie - making of
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explikácia
3D zadanie - making of
3.1. - Poznámka k realizovaným prácam.

Práci som dal všetko čo som vedel :)