Profile picture for user Jašenská Adriána
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
videovizitka Adriána Jašenská
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2d - Animácia v hernom engine - popis
2e - Animácia v hernom engine - video
2f - Animácia v hernom engine - pracovné súbory
2g - Assety a iné ilustrácie
3a - Rastlina
Zadanie: Rastlina
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4f - 3D model - pracovné súbory
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6j - Portfólio v pdf
7a - Explikácia prác