5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
2.3. - A-Interaktívny priestor - spustiteľný program
3.1. - A-2D hra Scratch

file:///D:/Users/labik/Downloads/20240205_AHD_Interakt%C3%ADvnyPriestor_Vishnevskaya_HelloTraveler.html

3.4. - C-Rastlina
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác