5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1.3. - Námet na hru - obrazová príloha
2.1. - Interaktívny priestor - video
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
3.1. - A-2D hra Scratch

4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
4.6. - 3D model - pracovné súbory
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.7. - Portfólio na objednávku zákazníka
7.1. - Explikácia prác