5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.1. - Interaktívny priestor - video
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
2.3. - A-Interaktívny priestor - spustiteľný program
3.4. - C-Rastlina
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
4.6. - 3D model - pracovné súbory
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.2. - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.4. - Videoportfólio spoluautorské
6.5. - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6.6. - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác