Profile picture for user Cisková Vanessa
Začiatok bakalárskeho štúdia
5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.1. - Interaktívny priestor - video
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
2.3. - A-Interaktívny priestor - spustiteľný program
3.4. - C-Rastlina
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
6.3. - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6.5. - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6.6. - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6.10. - Portfólio v pdf
7.1. - Explikácia prác
7.3. - Doplňujúce dokumenty