Profile picture for user Spáčil Jeroným
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
Videovizitka
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2b - Interaktívny priestor - video
2c - Interaktívny priestor - spustiteľný program
2d - Animácia v hernom engine - popis
3a - Rastlina
Rastlina
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4e - Textúry 3D
4f - 3D model - pracovné súbory
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
6j - Portfólio v pdf
7a - Explikácia prác