Profile picture for user Zahynailo Mykyta
Začiatok bakalárskeho štúdia
5.1. - Videovizitka
1.1. - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1.2. - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2.1. - Interaktívny priestor - video
2.2. - A-Interaktívny priestor - popis
3.4. - C-Rastlina
3.5. - C-Rastlina - popis
4.1. - 3D videorender
4.2. - 3D v Sketchfabe
4.3. - 3D autoportrét
4.5. - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4.6. - 3D model - pracovné súbory
6.1. - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6.3. - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6.5. - Portfólio vytvorené zo zadania v škole