Profile picture for user Zahynailo Mykyta
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
Mykyta Zahynailo
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
3a - Rastlina
Sakura in the night
3b - Rastlina - popis
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4f - 3D model - pracovné súbory
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6e - Portfólio vytvorené zo zadania v škole