Profile picture for user Melicherová Laura
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium
5a - Videovizitka
Videovizitka
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
2d - Animácia v hernom engine - popis
Moja naprogramovaná rastlina
Naprogramovala som aj prvú rastlinu z ukážky
Naprogramovala som aj druhú rastlinu z ukážky
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4f - 3D model - pracovné súbory
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6b - Videoportfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Portfólio autorské so vstupmi prebratými
6f - Videoportfólio vytvorené zo zadania počas štúdia
7a - Explikácia prác