Profile picture for user Kollár Kristián
Začiatok bakalárskeho štúdia

Blender Tutorial na Particle systém,