Profile picture for user Kollár Kristián
Začiatok bakalárskeho štúdia

Rozbor hry medzi obdobím 1996 až 2005 štylizované ako GDD.
The Neverhood je jedinečná a osobitá hra ,ktorá sa zapísala do historie herného vyvoja ako jedna z najunikátnejších projektov svojej doby.

Písomná analýza
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Obsahuje celý Spätní GDD