Profile picture for user Spáčil Jeroným
Začiatok bakalárskeho štúdia

Totiž když odhlédneme od faktu, že věci ze své podstaty nemají žádnou hodnotu, může se zdát, že veškeré naše snažení přijde vniveč.

Někteří lidé jsou toho názoru, že v tom tkví umělecká poenta času, vesmíru a tak vůbe—ti jsou ale fundamentálně pomýlení.

Jestli totiž na ničem nezáleží, a ono nezáleží, pak si můžeme všichni říci, kolektivně, že přestaneme šaškovat. Ale ti, kteří šaškují, vám odpoví: "Ale já nešaškuju."

Už dost. Dost bylo snažení, dost bylo debat, dost bylo polemiky. Dost bylo šaškáren.

Fotodokumentácia