Profile picture for user Kubišová Barbora
Začiatok bakalárskeho štúdia

Spoločný projekt do súťaže Global Gamejam 2023 v spolupráci s Jurajom Zalabaiom (FIIT STU) a Matúšom Skaličanom (Gymnázium JMH, Čadca) na tému Roots.

30.1. - 5.2. 2023