Profile picture for user Kubišová Barbora
Začiatok bakalárskeho štúdia

Celý stream od Arcade Watch nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=R_5J0q74jEc