Profile picture for user Kollár Kristián
Začiatok bakalárskeho štúdia
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Práca s AI