Profile picture for user Novotný Vojtěch
Začiatok bakalárskeho štúdia
Autoportrét

Autoportrét Novotný


Námět:
Vystižení vnitřní emoce počas procesu vzniku (ve většině případů) audiovizuálního díla.


Synopsis:
Člověk je metaforicky připoután k tvorbě uměleckého díla. Řetězy symbolizují jednotlivé
drobnější úkony, které jsou neodlučitelnou součástí každého kreativního procesu. Byť může
zpracování působit jakkoliv negativně a depresivně, není tomu tak zamýšleno. Proces tvorby,
dnes už jakéhokoliv díla, si užíváme, hlavně díky osvojování repetitivních činností po čas let. Ty
dnes vytváří jakousi zvyklost, která dokáže odblokovat negativní vjemy a nejistoty a umožňuje
se soustředit pouze na ty pozitivní věci - nové nápady, inovace, alternativní zpracování atd.
Celkovou myšlenkou zůstává být schopen se obětovat pro výsledek, pro tým. To je často
pohled, který v lidech utkví a nepřestává je bavit.


Technologické řešení:
Použitý software - Clip Studio Paint, Adobe Photoshop, Lightroom, Stable Diffusion
Časové rozpětí - cca 25 hodin

Písomná analýza