Profile picture for user Sleziaková Dana
Začiatok bakalárskeho štúdia
Autoportrét

Podoba autoportrétu zachytáva vnímanie sveta, pocity, koníčky, predmety každodenného použitia, domáce zvieratá, činnosti ktoré bavia, veci ku ktorým smerujeme...
Všetky tieto veci sú spoločne prepojené v bordeli izby - pracovnom neporiadku, z ktorého ale vzniká niečo výnimočné. 
Výsledná práca (fotomontáž + digitálna maľba) zobrazuje a používa silné autorské stránky uplatňované v digitálnom umení.

Písomná analýza