Profile picture for user Buček Silvester
Začiatok doktorandskeho štúdia
2020/2021
+1
Spolupráca s

Link na súbor s mobilnou aplikáciou a návodom na inštaláciu: https://bit.ly/4bSlKqP

Hra Velvet Choices je interaktívnym príbehom zameraným primárne na stredoškolákov, ktorý sa odohráva počas obdobia Nežnej revolúcie. Tento projekt vznikol ako reakcia na problematickú výučbu najnovšej histórie v školách, kde mladým ľuďom často chýbajú informácie o udalostiach, ktoré majú priamy dosah na ich životy. Tvormotivovala snaha zlepšiť pochopenie súčasnej histórie medzi mladými ľuďmi a ponúknuť alternatívny vzdelávací kanál prostredníctvom digitálnych hier, ktoré sú pre nich atraktívne a prístupné.

Prvá epizóda hry Velvet Choices je zasadená do dynamického obdobia pred pred nežnou revolúciou, poskytujúc hráčom možnosť prežiť kľúčové momenty tohto historického obdobia z perspektívy mladých ľudí, ktorí v tom čase žili. Hra sa sústredí na osobné príbehy, emočné dilemy a morálne rozhodovania, ktorými musia jej postavy prejsť. Týmto spôsobom hra nielenže vzdeláva o historických udalostiach, ale tiež podnecuje hráčov k premýšľaniu o význame slobody, občianskej angažovanosti a osobnej zodpovednosti.

Hlavná postava, študentka Lucia, je prezentovaná ako zvedavý človek, ktorý sa postupne učí pochopiť a kriticky hodnotiť komplexnú spoločensko-politickú realitu svojho času. Hráči majú možnosť ovplyvňovať jej rozhodnutia a formovať jej cestu skúmaním, interakciou s ostatnými postavami a riešením problémov. Tento prístup umožňuje hráčom nielen identifikovať sa s hlavnou postavou a jej príbehom, ale tiež podporuje rozvoj kritického myslenia a empatie.

Autor projektu sa snaží o to, aby hra slúžila nielen ako vzdelávací nástroj, ale aj ako prostriedok na podporu porozumenia a empatie voči ľuďom a situáciám, ktoré formovali súčasnú spoločnosť. Výberom digitálnych hier ako média sa projekt snaží preklenúť medzeru medzi tradičnými vzdelávacími metodami a modernými technológiami, čím otvára cestu k inovatívnym prístupom v edukácii​​.
 

Písomná analýza