Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Cieľom cvičenia bolo naučiť sa pracovať v prostredí Unity, a základy programovania v jazyku C#. Vďaka tomu, vieme vytvárať interaktívne prostredie.

Dedík Adam