Profile picture for user Dedík Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

Cieľom cvičenia bolo naučiť sa pracovať v prostredí Unity, a základy programovania v jazyku C#. Vďaka tomu, vieme vytvárať interaktívne prostredie.