Profile picture for user Kocák Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Concept Art ktorý sa vytvoril počas konceptuálnej fázy postavy.