Profile picture for user Kocák Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Kocák Samuel
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Concept Art ktorý sa vytvoril počas konceptuálnej fázy postavy.