Text 2D zadania

ZADANIE č.2 - 2D pre HD 2021

Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art

Cieľom zadania je realizácia kresby (maľby) postavy na tému legendy O lietajúcom Cypriánovi. Uchádzač v stanovenom časovom limite vypracuje kresebný alebo maliarsky návrh (tzv. Concept Art) na tému postavy Lietajúceho Cypriána. Námet nie je obmedzený na historizujúci štýl, ten je ponechaný na preferencii uchádzača (fantasy, sci-fi, steam punk atď.) To znamená, že uchádzač nemusí brať do úvahy reálne časové datovanie tejto legendy, ale môže ju zasadiť do akéhokoľvek obdobia, podstatný je ambivalentný vzťah lietanie – človek.

VÝCHODISKÁ:

  1. V prípade potreby pomocou Googlu dohľadať potrebné informácie.

  2. Pomocou Googlu vyhľadať referencie...

  3. Z dostupných referencií pomocou kresby alebo maľby vypracovať návrh na to, ako by Lietajúci Cyprián mohol vyzerať.

  4. Dôraz je kladený na predstavivosť ale aj remeselné spracovanie.

(Stiahnuté inšpiračné referencie vkladá na WEB stránku do priečinka fotodokumentácia.)

ÚLOHA:

  1. Uchádzač zapne nahrávanie plochy počítača, na ktorom pracuje. Odporučený je bezplatný program OBS. V OBS nastaví ten monitor, v ktorom bude prebiehať kresba.

  2. Uchádzač spustí strihový program, v ktorom realizoval svoju domácu videovizitku.

  3. Otvorí si úložisko v konferenčnom programe TEAMS, kde bude hotové súbory vkladať.

  4. Prihlási sa na web stránke https://dev.avfx.sk/ pod svojim prihlasovacím menom a otvorí súbor PS školské práce.

Uchádzač si v krátkom čase skúsi dohľadať niečo o legende o Lietajúcom Cypriánovi, pokiaľ mu okolnosti vzniku tejto legendy nie sú známe. Pomocou dostupných nástrojov si dohľadá vhodné referencie, ktoré mu budú slúžiť ako podklady pri realizácii návrhu toho, ako by uvedená postava mohla vyzerať. Povolené sú všetky druhy 2D digitálneho prejavu ako kresba, maľba, ale aj digitálna koláž a iné. Povolené sú akékoľvek 2D nástroje ako Photoshop, Gimp, Autodesk SketchBook a pod.

Ideálny postup práce je od tzv. blockout fázy, kde bude kladený dôraz na siluetu, cez kresebné definovanie detailov až po kompozíciu, prípadne zasadenie do prostredia. To všetko prispôsobené preferenciám a estetike uchádzača. Neočakávame pritom perfektne vypracovanú maľbu, dôležitá je predstavivosť uchádzača a schopnosť odprezentovať víziu v digitálnom návrhu postavy.

ODOVZDANIE
30 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na export výsledku do požadovaného formátu jpg s najnižším rozlíšením HD, odporúčané je vyššie.
Vypne nahrávanie plochy v programe OBS, vloží záznam do strihového programu. Zaznamenané video zrýchli v pomere 1:10 alebo 1:xx tak, aby malo maximálne 3-4 minúty. Video môže ozvučiť voľne šíriteľnou hudbou z internetu.
Vloží titulky kopypejstovaním a upraví ich.

V úvode videa je titulok:
Making of 
2D zadanie prijímacích skúšok HD FTF VŠMU
Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art

Na konci videa sú titulky:
Video bolo vyhotovené počas prijímacích skúšok Herného dizajnu FTF VŠMU Bratislava
dňa 3.2.2021 ako záznam tvorby 2D
Legenda „O lietajúcom Cypríánovi“ – Concept Art
Realizované v programe: (Maya, Blender atd...)

Zdroj hudby: 
Napr.: https://www.youtube.com/audiolibrary/music

Meno uchádzača: 
Martin Herný

Posledný titulok:
© HD FTF VŠMU 2021 

Vyexportujeme záznam zo strihového programu vo formáte mp4, 1080p, H264, bitrate do 10 Mbit/s, pomer strán 16:9.
Formát súborov:             
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.jpg
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.mp4
PS_2021_Priezvisko_Meno_ CISLOUCHADZACA_2D_ OLietajucomCyprianovi.rar

10 minút pred uplynutím časovej dotácie prichádza výzva na ukladanie prác na úložiská.
  1. Vyexportované súbory uchádzači vkladajú na WEB stránku https://dev.avfx.sk/.

Prihlásenie, Pridať PS školské práce (dolu na stránke), vložiť obrázok jpg a vložiť mp4 súbor, Uložiť.
Ukladá sa výsledné zadanie v jpg, explikácia v pdf, making of v mp4, internetové inšpiračné jpg do foldra fotodokumentácia. zbalené internetové inšpiračné jpg a pracovné súbory z programov, v ktorých zadanie realizoval. Zbalené pracovné súbory v rar alebo zip.

  1. Vyexportované súbory uchádzači posielajú na úložisko TEAMS v Sharepointe, kde má každý uchádzač pridelené vlastné úložisko.

Ukladá sa výsledné zadanie v jpg, explikácia v pdf, making of v mp4, zbalené internetové inšpiračné jpg a pracovné súbory z programov, v ktorých zadanie realizoval. Zbalené pracovné súbory v rar alebo zip.
V prípade, že by odovzdávanie na úložisko MS TEAMS malo technický problém, práce sa posielajú na adresu: vizualneefekty@gmail.com               

Realizácia 2D praktického zadania
Prijímacie skúšky, realizácia 3D praktického zadania