Profile picture for user Kubišová Barbora
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Vymodelovala som si svoju DnD postavu :)

Kubišová Barbora
3D v Sketchfabe
Fotodokumentácia