Profile picture for user Rákociová Silvia
Beginning of bachelor's studies
2D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
2D zadanie - explikácia
2D zadanie - making of
2D zadanie - pracovné súbory, prijímacie skúšky
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explikácia
3D zadanie - making of