Profile picture for user Čurko Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1c - Námet na hru - obrazová príloha
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
2c - Interaktívny priestor - spustiteľný program
2d - Animácia v hernom engine - popis
3a - Rastlina
Rastilina
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
4f - 3D model - pracovné súbory
6a - Vizuál autorský vo všetkých obrazových vstupoch
6b - Video autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6c - Vizuál autorský so vstupmi prebratými
6e - Vizuál vytvorený zo zadania v škole
6f - Video vytvorené zo zadania počas štúdia
Doplňujúci text

Zopár svojích projektov som do portfólia nedal, jednoducho preto, lebo obsahujú kopírovanú hudbu. Taktiež nemám Web stránku, všetky svoje práce posielam prostredníctvom online ukladacieho priestoru. Všetky informácie sú v Explikácií.