2D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
2D zadanie - explikácia
2D zadanie - making of
3D zadanie - projekt, prijímacie skúšky
3D zadanie - explikácia
3D zadanie - making of