Profile picture for user Kubišová Barbora
Beginning of bachelor's studies

Zo všetkých hier, ktoré sme mali na výber som hrala len túto jedinú, takže to bola jasná voľba. Opisujem fungovanie hry, jej silné ale aj slabé stránky.

Písomná analýza