Profile picture for user Kocák Samuel
Beginning of bachelor's studies
End of bachelor's studies
2022/2023
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Concept Art ktorý sa vytvoril počas konceptuálnej fázy postavy.