Profile picture for user Melicherová Laura
Začiatok bakalárskeho štúdia
2D zadanie, prijímacie skúšky
Making of 2D zadania
2D zadanie, prijímacie skúšky, pracovné súbory
2c - 2D zadanie, prijímacie skúšky, pracovné súbory
3D zadanie, prijímacie skúšky
3D zadanie, prijímacie skúšky, písomný dokument
Fotodokumentácia