Profile picture for user Dedík Adam
Beginning of bachelor's studies
End of bachelor's studies
2022/2023

Cieľom cvičenia bolo naučiť sa pracovať v prostredí Unity, a základy programovania v jazyku C#. Vďaka tomu, vieme vytvárať interaktívne prostredie.