Profile picture for user Kubišová Barbora
Beginning of bachelor's studies

Live tutoriál o tom, akým princípom sa vytvárajú VFX do hier.