Profile picture for user Kubišová Barbora
Beginning of bachelor's studies

Pri tvorbe tohto konceptu som sa inšpirovala mojou obľúbenou rozprávkou o Troch citrónoch :)

Písomná analýza