2D zadanie
2D zadanie - referenčné foto
3D zadanie, prijímacie skúšky, školské kolo
3D zadanie - referenčné foto