Profile picture for user Dzigua Tigran
Začiatok bakalárskeho štúdia
5a - Videovizitka
Tigran Videovizitka
1a - Námet na hru - GDD - Game design dokument
1b - Námet na hru - ADD - Art design dokument
1c - Námet na hru - obrazová príloha
2a - Interaktívny priestor - popis
2b - Interaktívny priestor - video
2c - Interaktívny priestor - spustiteľný program
3a - Rastlina
Krazhmartree
4a - 3D autoportrét - 3D zobrazenie
4b - 3D foto autoportrét
4c - 3D videorender
4d - 3D v Sketchfabe
6a - Portfólio autorské vo všetkých obrazových vstupoch
6e - Portfólio vytvorené zo zadania v škole
6g - Portfólio na objednávku zákazníka
6j - Portfólio v pdf
7a - Explikácia prác