2D zadanie
3D zadanie, prijímacie skúšky, školské kolo