Profile picture for user Varmus Lukáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Nedokončené štúdium