Vladimír Malík
Vzdelanie

2006             Obhájenie habilitačnej práce „Večerníčkový seriál PREČO...“, titul docent

2005             Obhájenie doktorandskej práce s názvom „Vývoj animačných technológií od „Cesty do praveku“ po „Jurský park“, titul ArtD.

2002             Certifikát Ministerstva školstva SR – Tvorba www stránok

1986-1990    Štátna jazyková škola Bratislava, Palisády - štúdium anglického jazyka

1977-1982    Fakulta architektúry SVŠT, Bratislava

1972-1976    Gymnázium, Vazovova 6, Bratislava

 

Zamestnanie

od r. 2007       riadny docent Ateliéru animovanej tvorby FTF VŠMU, Bratislava

2003 -2006     interný odborný asistent v Ateliéri animovanej tvorby FTF VŠMU, Bratislava

od r. 1991       výtvarník, grafik, animátor, scenárista, režisér a výkonný producent v slobodnom povolaní, resp. na základe živnosti

1982-1991      výtvarník, animátor, scenárista a režisér v Štúdiu animovaných filmov v Bratislave

1976-1977      kontúrista a kolorista v Štúdiu animovaných filmov v Bratislave

Výber profesionálnych projektov

1976-1985     spracovateľ a animátor rôznych krátkych kreslených filmov

1977             „ON A ONA“ autor blackoutu „Skoč do WC“ (námet, výtvarné návrhy a animácia) z pásma blackaoutov, réžia Vlastimil Herold

1979             „ZÁSTUPY“ kreslený animovaný film, výtvarné návrhy, r. H. Slavíková – Rabarová, producent Slovenská filmová tvorba Bratislava

1985            „AUTOMATY“ kreslený animovaný film, spolurežisér, spoluautor storyboardu, spoluvýtvarník, spoluscenárista a spoluanimátor, producent Slovenská filmová tvorba Bratislava

1986             „VEĽKÉ UPRATOVANIE“ kreslený animovaný film, animátor, autor storyboardu, výtvarník a režisér, producent Slovenská filmová tvorba Bratislava

1987-1992     „BÁBÄTKO“ kreslený animovaný seriál ( diely Bábätko v lunaparku, Bábätko v banke, Bábätko v cukrárni, Bábätko v továrni, Bábätko vo vesmíre, Bábätko na horách), animátor, autor storyboardov, režisér slovenskej časti seriálu, producenti Štúdio animovaných filmov v Bratislave a Štúdio animovaných filmov Sofia, Bulharsko (koprodukcia)

1993               „SPORKO“ reklamný kreslený animovaný spot, autor námetu, literárneho scenára, storyboardu,charakter animátor, výtvarník, režisér a výkonný producent, producent Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava

1993-1994      „PREČO“...(1.-7. diel ), kreslený animovaný večerníčkový seriál, charakter animátor, výtvarník, autor storyboardov, režisér, producent Slovenská televízia Bratislava

1995-1996      „O KRÁĽOVI FIŠKUSOVI“ (1.- 7. diel) kreslený animovaný večerníčkový seriál, charakter animátor, výtvarník, autor story-boardov, režisér, výkonný producent, producent Slovenská televízia Bratislava

1996                animátor v štúdiu Lindafilm, SRN

1997-2000      „PREČO“... (8.- 14. diel), kreslený animovaný večerníčkový seriál, charakter animátor, výtvarník, autor storyboardov, režisér, výkonný producent, producent Slovenská televízia Bratislava

2001               „DANE NAŠE MILOVANÉ“ (1. – 3. diel) kreslené animované populárno-náučné filmy, charakter animátor, autor scenára storyboardov, režisér, výkonný producent, producent Ministerstvo financií Slovenskej republiky

2003              „ANTJE“ 22. a 26. diel TV kresleného animovaného seriálu, spoluautor storyboardov,  vyrobené pre Gud Studio Praha, producent Papa Löwe Film Production GMBH, Germany

2004               „THE SLOVAK SPECTATOR“ animovaný plôškový reklamný spot, autor storyboardu, výtvarník, charakter animátor, režisér, producent The Rock, s.r.o. - The Slovak Spectator, Bratislava

2004               „LIFE“ animovaný plôškový spot (verzia pre TV a internet) autor storyboardu, výtvarník, charakter animátor, režisér,  producent St. Max Media, Ontario, Canada

2011               „PRÍBEH BRATISLAVSKÉHO HRADU“ kreslený animovaný film, spoluautor námetu a literárneho scenára (spolu s akad. mal. Jindrom Prašilom), režisér, vyrobila Filmová a televízna fakulta, producent Slovenské národné múzeum Bratislava

2013               „SOLÚNSKA MISIA“ 1.diel, dokumentárny film, výtvarník a animátor animovanej grafiky, réžia Kristián Bezák, producent RTVS Bratislava

2014               „SOLÚNSKA MISIA“ 2. a 3.diel, dokumentárne filmy, výtvarník a animátor animovanej grafiky, réžia Kristián Bezák, producent RTVS Bratislava

 

Ocenenia na filmových festivaloch

„BÁBÄTKO V LUNAPARKU“ 

         Čestné uznanie Ex aequo, na 27. Festivale filmov pre deti, Gottwaldov (Zlín), 1987    

„BÁBÄTKO V BANKE“  

          Cena za najlepšiu animáciu, na 28. Festivale filmov pre deti, Gottwaldov, 1988

          Cena detskej poroty za najlepší animovaný film, na 28. Festivale filmov pre deti, Gottwaldov, 1988

          1. cena v kategórii seriálovej tvorby, na festivale Animafilm České Budějovice, 1988                    

           Film  vybraný na The Chicago International Children`s Film Festival, Chicago, Illinois, USA, 2004

„BÁBÄTKO  V CUKRÁRNI“ 

          Cena za najlepšiu animáciu na 29. Festivale filmov pre deti, Gottwaldov, 1988

„ČO ZAVINIL VTÁČIK“ zo seriálu „O KRÁĽOVI FIŠKUSOVI“                                                           

          2. miesto, cena  Strieborná oliva, v kategórii Programy pre deti na Medzinárodnom televíznom festivale Bar, Čierna Hora, 1998

Seriál „PREČO“... 

          Prémia Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských  televízných tvorcov a Literárneho fondu SR za réžiu, Bratislava, 2001

„PREČO MAJÚ STONOŽKY STO NÔH“ zo seriálu „PREČO“...

           Cena detskej poroty za najlepší detský program v kategóriách do 10 rokov na Medzinárodnom tv festivale PRIX DANUBE 2001, Bratislava

„PRÍBEH BRATISLAVSKÉHO HRADU“

          Cena detského diváka na medzinárodnom festivale Bienále animácie Bratislava, 2012

 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu udelená výtvarníkovi, animátorovi, režisérovi a pedagógovi Vladimírovi Malíkovi (Slovensko). Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava 2016, Slovensko. Dňa 14.10.2016.

Účasť na iných filmových festivaloch

„BÁBÄTKO V BANKE“         1990 Denver, USA
                                             1991,1995 Namur, Belgicko
                                             2000 Jakarta, Indonézia
„BÁBÄTKO VO VESMÍRE“  1992 Chicago, USA
„BÁBÄTKO NA HORÁCH“   1994 Bombay, India
                                             1995 Namur, Belgicko
„PREČO KOMÁRE ŠTÍPU“ 1999 Chicago, USA
                                             tieto a ďalšie filmy na festivaloch PRIX DANUBE, Bratislava a BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA

Publikačná činnosť
„Vývoj animačných technológií od „Cesty do praveku“ po „Jurský park“, VŠMU Bratislava 2008, ISBN 978-80-85182-96-5
„Animační postupy v tvorbě Karla Zemana (1910-1989)“ FILM A DOBA, 2-3/2010, ISSN 0015-1068, Czech edition
„Animation Techniques in the Works of Karel Zeman (1910-1989)“ FILM A DOBA, 2-3/2010, ISSN 0015-1068, English edition

Workshopy v zahraničí
1993       Workshop pre deti - tvorba animovaného filmu “Príbeh troch kvietkov”, vedúci workshopu, Die, Francúzsko
2001       workshop „Slovenský animovaný film pre deti“, prednáška v rámci Festivalu slovenských filmov pre deti, poriadanom Veľvyslanectvom SR v Indonézii a p. Murti Bunanta z Centra detskej knihy v Jakarte, Jakata, Indonézia

Workshopy v SR
ANIMAČNÝ EXPRES BAB
Tvorivá dielňa pre deti (workshop) v rámci 33. ročníka Festivalu pre deti a mládež – Dni detskej knihy
Dátum: 4.máj 2016
Miesto konania: pobočka Miestnej knižnice v Petržalke, Vavilovova č. 26, Bratislava

Výstavy                    
Výstava  VESELÁ ANIMÁCIA VLADIMÍRA MALÍKA, Individuálna výstava
Usporiadateľ: BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
Otvorenie výstavy: 10.10.2016 (trvanie výstavy 11.10. – 31.11.2016)
Miesto konania: BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Panská ul. 41, 815 39 Bratislava

3D objekt, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník