Vzdelanie

2012 - 2015      Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby, Doktorandské štúdium pod vedením prof. Ľudovíta Hološku akad. mal. (ArtD.)
2006 - 2012      Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby, Magisterské štúdium- Ateliér klasických maliarskych disciplín, pod vedením prof. Ľudovíta Hološku akad. mal. (Mgr. art.)
2004 - 2007      Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied, Katedra Výtvarnej Výchovy
2001 - 200        Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

Výmenný pobyt a pracovná stáž:
2009  Počas štúdia na AKU - výmenný pobyt Erasmus, Accademia di belle Arti, Maccerata (Taliansko)
2009  Počas štúdia na AKU - pracovná stáž v divadle Teatro Rebis, Vila Potenza, (Taliansko)

Pracovné zaradenie:
2020                  Lead Character Artist: Warhorse Studios / Praha /CZ/
2019 - 2020       Freelance Artist: / Praha /CZ/
2015 - 2019       Lead Character Artist: Hangar 13/ 2K Games / Brno /CZ/ Máj 2015-
2013 - 2015       3D Environment grafik/ Charakter grafik: Hangar 13/ 2K Games / Praha /CZ/

Výber profesionálnych projektov

Vydané herné projekty:
Someday You´ll Return                               MAFIA III DLC3, SIGN OF THE TIMES
MAFIA III                                                     Adrenaline
MAFIA III DLC1, FASTER, BABY!              Borderlands - The Handsome Collection
MAFIA III DLC2 STONES UNTURNED   + Dva verejne neoznámené projekty

Účasť na workshopoch:
2013 Hranice a Horizonty, Nový Jimramov, (CZ) Počas štúdia na AKU- medzinárodný umelecký plenér „Ilawa odbita w wodzie“, Ilawa (Poľsko)
2011 Počas štúdia na AKU- Restart, Banská Štiavnica, 2011 Restart, Banská Štiavnica (Slovakia)
2010 Spoluorganizátor medzinárodného workshopu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, People to people. Istanbul (Turecko)
2008 Počas štúdia na AKU - medzinárodný umelecký plenér, Pocta P. Potworowskiemu, Kazimierz Dolny (Polsko)
2003 Počas štúdia na ŠUV - medzinárodný umelecký plenér Myślenice (Polsko)

Skupinová účasť na výstavách:
2020 - Obraz, Městské Muzeum Bystřice nad Pernštejnem (CZ)
2020 - Obraz, Pálfyho palác, Bratislava
2019 - Obraz, Záhorská Galéria Jána Mudrocha, Senica
2015 - Fine ArtD. III, Stredoslovenská Galéria, Banská Bystrica
2015 - Sonda Maľ-BA, West terrace of Bratislava castle, Bratislava
2015 - Figurama, Plzeň, (CZ)
2014 - Maľba 2014 VÚB, Galéria Nedbalka, Bratislava
2014 - My space/ My place, Pop-up Gallery Zberňa, Ružomberok
2014 - Face to Face, FAB Gallery, Edmonton, (Kanada)
2013 - Hranice a Horizonty, Bystřice nad Perštejnem, (CZ)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Helsinki, (Fínsko)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Tallinn, (Estónsko)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Riga art space, Riga, (Litva)
2013  -Visual inspirations and personal quests, Slovak institute, Moscow (Ruská Federácia)
2012 - Nadácia Zelený štvorec- Nemocnica Kramáre, Bratislava
2012 - 14. výstava textilnej miniatúry- Banalita a noblesa, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2012 - Nazretie do ateliéru klasických maliarskych disciplín, Galéria v Podkroví- Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
2011 - FIGURAMA, Národní technická knihovna Praha, Česká republika
2011 - Poplenérová výstava „Ilawa odbita w wodzie“, Dwor Artusa, Torúň, Poľsko
2011 - KE BA BB, Považská galéria Žilina, Slovensko
2010 - MOSTY, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, Slovensko
2010 - Poplenérová výstava- Pocta P. Potworovskiemu v Kazimierzi Dolnom, Dwor Artusa, Torúň, Poľsko
2009 - Výstava semestrálnych prác Erasmus študentov, centrum kultury, Macerata, Taliansko
2006 - Intermezzo, Tatranská galéria, Poprad, Slovensko

Individuálna výstava:
2014 - Deacayed Eye, Nitrianska Galéria, Nitra
Nominácie:
2014, 2015, 2016 Finalista Maľba roka VÚB, Bratislava

Charakter dizajn, 1. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

3D Herný dizajn, Charakter dizajn, 2. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

+1

1-3r.-Voliteľné predmety

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník