Vzdelanie

2012 - 2015      Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby, Doktorandské štúdium pod vedením prof. Ľudovíta Hološku akad. mal. (ArtD.)
2006 - 2012      Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby, Magisterské štúdium- Ateliér klasických maliarskych disciplín, pod vedením prof. Ľudovíta Hološku akad. mal. (Mgr. art.)
2004 - 2007      Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied, Katedra Výtvarnej Výchovy
2001 - 200        Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku

Výmenný pobyt a pracovná stáž:
2009  Počas štúdia na AKU - výmenný pobyt Erasmus, Accademia di belle Arti, Maccerata (Taliansko)
2009  Počas štúdia na AKU - pracovná stáž v divadle Teatro Rebis, Vila Potenza, (Taliansko)

Pracovné zaradenie:
2020                  Lead Character Artist: Warhorse Studios / Praha /CZ/
2019 - 2020       Freelance Artist: / Praha /CZ/
2015 - 2019       Lead Character Artist: Hangar 13/ 2K Games / Brno /CZ/ Máj 2015-
2013 - 2015       3D Environment grafik/ Charakter grafik: Hangar 13/ 2K Games / Praha /CZ/

Výber profesionálnych projektov

Vydané herné projekty:
Someday You´ll Return                               MAFIA III DLC3, SIGN OF THE TIMES
MAFIA III                                                     Adrenaline
MAFIA III DLC1, FASTER, BABY!              Borderlands - The Handsome Collection
MAFIA III DLC2 STONES UNTURNED   + Dva verejne neoznámené projekty

Účasť na workshopoch:
2013 Hranice a Horizonty, Nový Jimramov, (CZ) Počas štúdia na AKU- medzinárodný umelecký plenér „Ilawa odbita w wodzie“, Ilawa (Poľsko)
2011 Počas štúdia na AKU- Restart, Banská Štiavnica, 2011 Restart, Banská Štiavnica (Slovakia)
2010 Spoluorganizátor medzinárodného workshopu pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, People to people. Istanbul (Turecko)
2008 Počas štúdia na AKU - medzinárodný umelecký plenér, Pocta P. Potworowskiemu, Kazimierz Dolny (Polsko)
2003 Počas štúdia na ŠUV - medzinárodný umelecký plenér Myślenice (Polsko)

Skupinová účasť na výstavách:
2020 - Obraz, Městské Muzeum Bystřice nad Pernštejnem (CZ)
2020 - Obraz, Pálfyho palác, Bratislava
2019 - Obraz, Záhorská Galéria Jána Mudrocha, Senica
2015 - Fine ArtD. III, Stredoslovenská Galéria, Banská Bystrica
2015 - Sonda Maľ-BA, West terrace of Bratislava castle, Bratislava
2015 - Figurama, Plzeň, (CZ)
2014 - Maľba 2014 VÚB, Galéria Nedbalka, Bratislava
2014 - My space/ My place, Pop-up Gallery Zberňa, Ružomberok
2014 - Face to Face, FAB Gallery, Edmonton, (Kanada)
2013 - Hranice a Horizonty, Bystřice nad Perštejnem, (CZ)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Helsinki, (Fínsko)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Tallinn, (Estónsko)
2013 - Visual inspirations and personal quests, Riga art space, Riga, (Litva)
2013  -Visual inspirations and personal quests, Slovak institute, Moscow (Ruská Federácia)
2012 - Nadácia Zelený štvorec- Nemocnica Kramáre, Bratislava
2012 - 14. výstava textilnej miniatúry- Banalita a noblesa, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
2012 - Nazretie do ateliéru klasických maliarskych disciplín, Galéria v Podkroví- Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
2011 - FIGURAMA, Národní technická knihovna Praha, Česká republika
2011 - Poplenérová výstava „Ilawa odbita w wodzie“, Dwor Artusa, Torúň, Poľsko
2011 - KE BA BB, Považská galéria Žilina, Slovensko
2010 - MOSTY, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, Slovensko
2010 - Poplenérová výstava- Pocta P. Potworovskiemu v Kazimierzi Dolnom, Dwor Artusa, Torúň, Poľsko
2009 - Výstava semestrálnych prác Erasmus študentov, centrum kultury, Macerata, Taliansko
2006 - Intermezzo, Tatranská galéria, Poprad, Slovensko

Individuálna výstava:
2014 - Deacayed Eye, Nitrianska Galéria, Nitra
Nominácie:
2014, 2015, 2016 Finalista Maľba roka VÚB, Bratislava